What is client area and what are other interfaces?

This is graphical web interface through which you manage your services.

In client area you can do orders, check and monitor your services and invoices. Here you can open ticket if you have any questions or issues.

Other interfaces are hosting control panels where you can change settings of you hosting, e.g. mail settings, domain settings, manage databases, ftp users... 

  • 23 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

I forgot my password for client area. What should I do?

On login page click on the "Forgot Password?" and enter your e-mail address which you have...

Do I get additional space for mail and databases?

Yes and no. E-mails are kept on separate space while databases are kept on same space as web...

Potreboval bi več protora za pošto in manj za spletno stran, ali moram izbrati večji paket?

Ni potrebno. Ob naročilu paketa pod komentar vpišite kako bi želeli razporediti prostor. To lahko...

Kako imate urejen backup podatkov?

Backup podatkov (varnostne kopije) se izvede vsak dan ponoči na ločen, temu namenjen strežnik....

V nadzorni plošči se ne znajdem, kako naj kaj naredim?

Za lažji začetek dela z nadzorno ploščo smo pripravili posnetke vseh postopkov (kreiranje...